LaivaDigiLab
Laivojen rakentamisen ennakkotestaamisen digitaalinen laboratorio

Tietoa projektista

Kesto

01.09.2020 – 30.06.2023

Kokonaisbudjetti

171 342 €

EAKR

119 938 €

Kesto:

01.09.2020 – 30.06.2023

Kokonaisbudjetti:

171 342 € (EAKR: 119 938 €)

Rahoittajat:

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

Projektin kuvaus:

– LaivaDigiLabissa kartoitetaan laivanrakennusprosessin digitaalisten järjestelmien nykytilanne

– pilotoidaan LaivaDigiLabin digitaalista ennakkotestausta

– kehitetään satakuntalaisen laivanrakentamisen ennakkotestaamisen osaajaverkostoa

– luodaan  ennakkotestauksen digitaalinen laboratorio “LaivaDigiLab”

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, #laivadigilab

Logos of European Regional Development Fund, Satakunta University of Applied Sciences and the Regional Council of Satakunta.

Smart Urban Business

LaivaDigiLab on Satakunnan ammattikorkeakoulun kansainvälisen ja monialaisen Älykkäät kaupunkialueet -tutkimusryhmän alainen projekti.

Laivojen rakentamisen ennakkotestaamisen digitaalinen laboratorio

On olemassa kahdenlaisia laivoja: matkustaja- ja rahtialuksia. Laivat ovat merellä ”suljettuja kaupunkeja”, joten ne ovat itsenäisiä yksiköitä ja siksi turvallisuuden kannalta haavoittuvaisia.

Uudenlainen, verkostomainen tapa laivanrakennusteollisuudessa mahdollistaa joustavan toiminnan ja eri yritysten erikoistumisen omaan erikoisosaamiseensa. Rakennettavissa laivoissa on kymmeniä digitaalisia järjestelmiä sekä kansi- että konepuolella, joiden yhteensopivuutta ei testata ennen rakennettaviin aluksiin asentamista, vaan ”paikan päällä” yritys/erehdysmenetelmällä. Yhteensopivuuden haasteet johtavat turvallisuusriskeihin matkustajille, miehistölle ja ympäristölle.

Satakunnassa Rauman meriteollisuuspuistossa rakennetaan lähitulevaisuudessa useita mittavia, uuden sukupolven laivoja. Satakuntalaisista alan yrityksistä on noussut tarve riippumattomalle ennakkotestaamiselle, joka vähentää merkittävästi turvallisuus- ja ympäristöriskejä. Hankkeen valmistelu perustuu Satakunnan maakuntakuntaohjelman (2018-2021) tavoitteisiin, erityisesti toimintalinjan 2 ”puhdasta elinvoimaa” kehittämisteemoihin. Valmisteluvaiheessa on tehty laivanrakennusalan yksityiskohtaisen tarveanalyysi.

Tarveanalyysi perustuu alan yrityksien kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja SAMK:n laaja osaaminen aihepiirissä. LaivaDigiLab:ssa Satakuntaan luodaan riippumaton digitaalinen ennakkotestaamisen laboratorio laivanrakentamisen digijärjestelmien yhteensopivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Todellisia laivanrakennuspilotointeja käytetään ennakkotestaamisen esimerkkeinä. LaivaDigiLabissa 1) kartoitetaan yksityiskohtaisesti laivanrakennusprosessin digitaalisten järjestelmien nykytilanne; 2) pilotoidaan LaivaDigiLabin digitaalisen ennakkotestausta; 3) luodaan ja kehitetään satakuntalaiseen laivanrakentamisen ennakkotestaamisen osaajaverkosto ja luodaan laajempi verkoston luonti aihepiirissä Satakunnassa ja kansallisesti; 4) luodaan kokonaisuus ennakkotestauksen digitaalinen laboratorio ”LaivaDigiLab”; 5) tehdään menestyksekästä hankeviestintää; 6) hoidetaan hankehallinto asianmukaisesti tarkasti ja aikataulussa.

Varsinainen kohderyhmä koostuu alan pienistä ja keskisuuristä yrityksistä (laivanrakentajista alihankkijaketjuineen, laitevalmistajista ja kokonaistoimittajista laivojen kansi- ja konejärjestelmiin, varustamoista, raskaanteollisuuden keskittymistä) LaivaDigiLab yhdistää satakuntalaisen osaamisen yrityksissä ja Satakunnan ammattikorkeakoulussa merenkulun alan turvallisuudessa ja energiatehokkuusosaamisessa. Hankkeessa on tehty sukupuolten tasa-arvoanalyysi, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä edistetään kaikista näkökulmista: teknologia, lainsäädäntö ja osaamisen kehittäminen.

Yhteystiedot

Minna Keinänen-Toivola, projektipäällikkö 
minna.keinanen-toivola(at)samk.fi 
+358 44 710 3063