Meriklusterin energiatehokkuus Satakunnassa

Uutiset & julkaisut

Opinnäytetöissä selvitettiin dieselkäyttöisten vastapainotrukkien vaihtamisesta sähköisiin vastaaviin ja mahdollisen vaihdon kannattavuus Euroports Rauma Oy:lle, SataMari-hankkeen pilottikohteelle. Lisäksi selvitettiin mahdollisen vaihdon ympäristöhyödyt. Töissä keskityttiin kahden paperirullavarastona toimivan varastohallin toimintoihin ja hallissa käytössä oleviin trukkeihin. 

Aiheesta tehtiin kaksi energia- ja ympäristötekniikan opinnäytetyötä: Henna Puromäki keskittyi nostokyvyltään 3,5 tn ja 5 tn trukkeihin (http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112121846) ja Emma Selin 16 tn trukkeihin (http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112522289). Opinnäytetyöt tehtiin osana SataMari-hanketta.

 

 

Kolmivuotisessa (2018–2020) SataMari-hankkeessa on jo kehitetty ja pilotoitu energiatehokkaita ratkaisuja, joilla pyritään säästämään energiaa ja hiilidioksidipäästöjä sekä samalla lisäämään Satakunnan meriteollisuuden toimintaedellytyksiä. Juuri julkaistussa raportissa energiatehokkaita toimia esitellään niin teollisuuspuiston, sataman kuin satamaoperaattorinkin toimintaympäristöissä. Energian käyttöä tehostamalla ja kulutusta vähentämällä on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä, niin taloudellisesta kuin ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta.

Lue koko juttu: https://www.samk.fi/uutiset/energiaa-saastamalla-paastaan-kehittamaan-meriteollisuutta-satakunnassa/

Myös Länsi-Suomi -lehdessä uutisoitiin: https://ls24.fi/uutiset/raumalla-pilotoidaan-meriteollisuuden-energiansaastomahdollisuuksia

Meriteollisuuden kiinteistöt ja toiminnot kuluttavat paljon energiaa. Energian käyttöä tehostamalla ja kulutusta vähentämällä on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä, niin taloudellisesta kuin ympäristön näkökulmasta. Juuri julkaistu SataMari-hankkeen raportti sisältää tietoa energiatehokkuuden parantamisesta meriklusterissa niin teollisuuspuiston, sataman kuin satamaoperaattorinkin  toimintaympäristöissä. Raportissa keskitytään rakennusten ja toimintojen energiatehokkuuteen, jolloin sisältöä voi soveltaa myös muilla kuin meriklusterin aloilla.

Tutustu raporttiin http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019062717576 ja paranna energiatehokkuutta!

Meriteollisuudessa energiaa kuluu paljon niin sähkön, lämmön, veden kuin polttoaineidenkin muodossa. Energiatehokkuustoimien taloudellinen vaikutus voi olla merkittävä, sillä säästetty energia on säästettyjä euroja. Energiatehokkuus kulkee käsikädessä ympäristöystävällisyyden kanssa, ja energiaa säästävät ratkaisut säästävät myös luonnonvaroja ja vähentävät päästöjä. On yhä tärkeämpää ottaa huomioon energian säästö, päästöjen vähennys ja ympäristön huomiointi kaikessa toiminnassa. Energiatehokas toiminta ja ympäristöystävällisyys ovat myös kilpailuetuja.

Lue koko artikkeli AMK-lehden numerosta 4/2018.

SataMari-hankkeeseen valmistuneessa opinnäytetyössä selvitettiin aurinkoenergian hyödyntämistä Euroports Rauma Oy:llä. Työssä mitoitettiin aurinkosähköjärjestelmä sekä tarkasteltiin sen kannattavuutta. Opinnäytetyö tehtiin osana SataMari-hanketta, jossa kehitetään energiatehokkaita ratkaisuja Satakunnan meriklusterille. Tutustu Aleksi Granforsin opinnäytetyöhön http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018110616745.

Energiatehokkuuden vaatimukset kasvavat maalla ja merellä. Rauman Seaside Industry Park ja satama ovat SataMari-hankkeen pilottikohteet, joissa käydään läpi toiminnot ja uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Energiatehokkuus on iso asia, kun puhutaan isoista toimijoista.
– Meillä on Seaside Industry Parkissa valtavan iso, 25 000 neliömetrin tuotantohallikokonaisuus. SAMK selvittää millaisia rakenteellisia muutos- ja korjaustarpeita on, kertoo Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen.

Lue koko juttu: https://www.samk.fi/uutiset/energiatehokkuuden-vaatimukset-kasvavat-raumalla-pilotoidaan-merisektorin-ratkaisuja/

Satakunnan meriklusterilla on tarve lisätä energiatehokkuutta ja Satakunnan ammattikorkeakoulun luotsaama SataMari-hanke vastaa tähän kehittämistarpeeseen. Kolmivuotisen (2018–2020) hankkeen tehtävänä on kehittää ja pilotoida energiatehokkaita ratkaisuja ja samalla lisätä Satakunnan meriklusterin toimintaedellytyksiä.

Energiatehokkuus vaikuttaa meriteollisuuden kannattavuuteen, mutta toistaiseksi se ei ole ollut toiminnan keskiössä Satakunnassa.

– Kansainväliseen ympäristösääntelyyn vastaaminen ja energiatehokkuuden lisääminen parantavat alueen osaamista ja synnyttävät uutta liiketoimintaa, kertoo SataMari-hankkeen projektipäällikkö Minna Keinänen-Toivola.

Tietoa projektista

Kesto

1.1.2018 – 31.12.2020

Kokonaisbudjetti

228 267 €

EAKR

157 787 €

Kesto:

1.1.2018 – 31.12.2020

Kokonaisbudjetti:

228 267 € (EAKR: 157 787 €)

Rahoittajat:

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

Mitä projektissa tehdään?

SataMari -hankkeessa kehitetään meriklusterin energiatehokkuutta Satakunnassa ja pyritään luomaan uutta liiketoimintaa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) vetämässä projektissa pilottialustoina toimivat Raumalla SeaSide Industry Park ja Rauman sataman alue.

Hanketuloskortti

Videot

Tutustu SataMari -hankkeeseen, pilottikohteisiin sekä Satakunnan meriklusteriin SataMarin YouTube-tililtä.

Energiapihi meriklusteri: vinkit energiansäästöön

Tiesitkö, että arviolta 20 % paineilmasta kuluu vuotoina hukkaan? Videolla esitellään helppoja vinkkejä, miten paineilman kulutusta voidaan vähentää meriklusterissa ja muualla teollisuudessa.

Videolla esitellään oviin liittyviä vinkkejä, miten energiankulutusta voidaan vähentää meriklusterissa ja muualla teollisuudessa.

Meriklusteritilaisuudet

Haluatko tietää lisää mm. energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta meriklusterissa? Vastuullisesta laivanrakennuksesta Rauman telakalla? Alusten energiatehokkuudesta ja rikkivalvonnasta? Päästöjen mittauspalvelusta? Katso meriteollisuuspainotteinen Elinkeinoa merestä -työpajan tallenne.

Tehokas Meriklusteri Satakunnassa -seminaarin tallenne. Ohjelmassa teemoina: osaaminen, resurssitehokkuus ja vienti. Puhujina edustajia mm. alueen yrityksistä ja Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

SataMari sosiaalisessa mediassa

Pian @SatakunnanAMK'sta valmistuvat energia- ja ympäristöinsinöörit, Henna Puromäki ja Emma Selin, selvittivät opinnäytetöissään dieseltrukkien korvaamista sähkötrukeilla ja vaihdon kannattavuutta #EuroportsRauma'lla. Työt tehtiin osana SataMari-hanketta. #sähkötrukit

"Meidän arvio on, että #maasähkö'llä voidaan vähentää laivan satamassaolon aikana aiheutuneita ilmastopäästöjä jopa 50–80 prosenttia" Andreas Slotte Helsingin satamasta sanoo. #Helsinginsatama #satamat @Meriklusteri https://yle.fi/uutiset/3-11101786?utm_source=twitter-share&utm_medium=social

Satakunnan logistiikkafoorumissa keskusteltiin mm. logistiikan tulevaisuudesta ja ilmastokysymyksistä. Liikenneväylät ovat teollisuuden tuotantolinjoja. @K2SATA @SatakunnanAMK @LOGYry @K2RAU @WSP_fi

Breaking Waves: Kohti älykästä ja nollapäästöistä merenkulkua. http://bit.ly/2KMX34e @RiFvarustamot @meriteollisuus @Meriklusteri @suomensatamat @Satamaoperaatt1 @Shipbrokers_Fin @LOGYry

"Carry more, consume 40% less (@IMOHQ 2030)" was brought up in Emmanuele Grimaldi's presentation in #BreakingWaves, side event of #slush2019. @Meriklusteri @meriteollisuus @finnlines_group @SatakunnanAMK

Load More...

3 days ago

SataMari

Piakkoin valmistuvat SAMKin energia- ja ympäristöinsinöörit, Henna Puromäki ja Emma Selin, selvittivät opinnäytetöissään dieseltrukkien korvaamista sähkötrukeilla ja vaihdon kannattavuutta Euroports Rauma Oy:llä. Työt tehtiin osana SataMari-hanketta. Opinnäytetyöt tarjoavat tietoa paitsi Euroports Raumalle myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Henna Puromäki keskittyi nostokyvyltään 3,5 tn ja 5 tn trukkeihin (urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112121846) ja Emma Selin 16 tn trukkeihin (urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112522289). Käy tutustumassa kiinnostaviin töihin!

#SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

SataMari

Interesting maritime event #breakingwaves in Helsinki! Panel discussions, speeches and networking within the #maritime theme. ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

SataMari

Haluatko tietää lisää energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta meriklusterissa? Vastuullisesta laivanrakennuksesta Rauman telakalla? Alusten energiatehokkuudesta ja rikkivalvonnasta? Päästöjen mittauspalvelusta? Metalliteollisuuden kuljetusten ympäristötoimista Itämerellä?

Katso meriteollisuuspainotteinen Elinkeinoa merestä -työpajan tallenne nyt YouTubesta!

Esitykset:
- Energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa meriklusteriin Satakunnassa (Teija Järvenpää | Projektitutkija, SataMari-hanke, SAMK - Satakunta University of Applied Sciences)
- Vastuullista laivanrakennusta (Janne Holopainen | Rauma Marine Constructions)
- Alusten energiatehokkuutta ja rikkivalvonta (Ville-Veikko Intovuori | Erityisasiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom)
- Päästöjen valvonnan mittauspalvelu - AirNow.fi (Jyrki Vilo | Toimitusjohtaja, KINE Robot Solutions)
- Metalliteollisuuden kuljetuksien ympäristötoimet Itämerellä (Mika Toivola | REACH-koordinaattori, Boliden Harjavalta)

youtu.be/Py0LHLEeip0
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

SataMari

Energiansäästövinkki meriklusteriin ja muualle teollisuuden rakennuksiin: energiatehokkaampi valaistus ja valaistuksen ohjaus.

SataMari-hanke tukee meriklusterin yrityksiä energiatehokkaammissa ratkaisuissa.

#energiatehokkuus #SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
... See MoreSee Less

View on Facebook

Seuraa SataMari-projektia sosiaalisessa mediassa!

Lisätietoa SataMari -projektista

Projektin tavoitteet:

  • Selvitetään Satakunnan merisektorin nykytilanne energiatehokkuudessa ja valmistautumisessa tuleviin säädöksiin.

 

  • Lisätään tietoisuutta ja kehitetään koulutusta politiikoista, strategioista sekä keskitytään erityisesti löytämään käytännön toimia energiatehokkuuden parantamiseksi meriklusterissa.

 

  • Lisätään alueen kilpailukykyä vastaamaan paremmin kiristyvään ympäristösäätelyyn  uusilla cleantech-ratkaisuilla ja digitalisaation avulla.

Käytännön toimet:

  • Pilotoidaan energiatehokkaita ratkaisuja meriteollisuudessa lainsäädännön, teknologian ja kustannustehokkuuden näkökulmista.
 
  • Kehitetään ohjeistus- ja päätöksentekotyökalu yrityksien energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseksi.
 
 
 
 
 

Visiona on, että Satakunta on Euroopan johtava alue meriteknologia-alan energiatehokkuusosaamisessa vuoteen 2022 mennessä.

Faktoja projektista:

Rahoittajat:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

Kesto:
1.1.2018-31.12.2020

Budjetti:
Kokonaisbudjetti: 228 267 €
EAKR: 157 787 €

Projektipäällikkö:
Jari Mustonen
jari.2.mustonen(a)samk.fi
+358 44 710 3937

Hanketta koordinoi:
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

Pilottikohteet Raumalla:
SeaSide Industry Park,
Rauman Satama Oy ja Euroports Rauma Oy

Menneet tapahtumat

Iltapäivällä klo 13-15 esityksiä ja keskustelua teemalla “elinkeinoa merestä” Satakunnan ammattikorkeakoulun kampuksella Raumalla (Suojantie 2).

Ohjelmassa on esityksiä energiatehokkuudesta sekä uusiutuvasta energiasta meriklusterissa Satakunnassa, alusten energiatehokkuudesta ja rikkivalvonnasta, päästöjen valvonnan mittauspalvelustasekä metalliteollisuuden kuljetuksien ympäristötoimista Itämerellä.

SataMari-hankkeen työpaja järjestetään Meremme tähden -tapahtuman yhteydessä.

Tehokas Meriklusteri Satakunnassa -tapahtuma Satakunnan ammattikorkeakoulun kampuksella Raumalla (Suojantie 2) torstaina 6.9.2018. 

Mahdollisuus osallistua myös etänä verkkoyhteyden kautta. Ohjelmassa teemoina: osaaminen, resurssitehokkuus ja vienti. Puhujina edustajia mm. alueen yrityksistä ja Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Virallisen ohjelman jälkeen on vielä verkostoitumistilaisuus virvokkeiden kera klo 15-15.30.

Tervetuloa verkostoitumaan, kuuntelemaan ja keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa!

Katso videot esityksistä Youtubesta.

Selvitimme Satakunnan ammattikorkeakoulussa satakuntalaisen meriteollisuusalan tietoisuutta, koulutustarpeita ja nykytoimintoja koskien energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä.

Vastaa kyselyymme 10.6.2018 mennessä.

Vastaaminen kestää 5-10 min. Yksittäisen vastaajan tuloksia ei jaeta eikä voi tunnistaa.

Selvitimme Satakunnan ammattikorkeakoulussa satakuntalaisen meriteollisuusalan tietoisuutta, koulutustarpeita ja nykytoimintoja koskien energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä.

Vastaa kyselyymme 10.6.2018 mennessä.

Vastaaminen kestää 5-10 min. Yksittäisen vastaajan tuloksia ei jaeta eikä voi tunnistaa.

Smart Urban Business

SataMari on Satakunnan ammattikorkeakoulun kansainvälisen ja monialaisen Älykkäät kaupunkialueet -tutkimusryhmän alainen projekti.