Tehostamme Suomen ja Ruotsin välistä meriliikennettä

Port activity app logo.

Uutta! Efficient Flow:n Port Activity App on nyt julkaistu ja se on saatavilla sovelluskaupoista ilmaiseksi.

Lataa Port Activity Rauma omalle Android-laitteellesi tästä tai iOS-laitteellesi tästä

Port Activity Gävlen voit taas ladata Androidille tästä ja iOS:lle tästä.

Sovellus on avoimen lähdekoodin toteutus, katso dokumentaatio: https://port-activity.github.io

Port activity app logo.

Tietoa projektista:

Kesto:

01.03.2018 - 28.02.2021

Kokonaisbudjetti:

4.572.901,98 €

SAMK:

828.164,25 €

EAKR:

621.123,18 €

Projektin www-sivut: www.efficienflow.eu

Tavoitteena tehokkaampaa kansainvälistä meri- ja maalogistiikkaa: EfficientFlow-projekti

Satakunnan Ammattikorkeakoulun (lyh. SAMK) Smart Urban Business (SUB) – tukimusryhmä, yhteistyössä projektia johtavan tahon eli Ruotsin merenkulkuviraston (engl. Swedish Maritime Administration = SMA), ja muiden projektiin osallistuvien tahojen, kuten Ruotsalaisen Gävlen sataman ja Suomalaisen Rauman Sataman kanssa kehittävät yhteistyössä uutta tietojärjestelmäkokonaisuutta tulevaisuuden satamatoiminnan tarpeisiin.

Lisäksi nyt käynnissä olevan EfficientFlow – projektin kokonaisvaltaisen lähestymistavan tavoitteena on parantaa logistisia ketjuja ja tehostaa niin materiaali- kuin matkustajavirtoja kahden merkittävän keskisen Itämeren väylän välillä hyödyntämällä tehokkaammin mm. sähköistä meriliikenteen hallintajärjestelmää (engl. STM = Sea Traffic Management).

EfficientFlow-projektissa nämä kohdealueet ovat Gävle-Rauma satamapari ja Tukholma-Turku meriväylä, jossa jälkimmäisessä tutkitaan alusten turvallisempaa kohtaamista. EfficientFlow-projektin kestoaika on 1.3.2018 – 28.2.2021.

Tähän projektiin investoidut julkiset resurssit edistävät pitkäkestoisten, todellisten käytännön uudistusten aikaansaamista näiden em. väylien ja satamatoimijoiden operatiivisissa toiminnoissa. Lisäksi tämä parantaa merkittävästi näiden toimijoiden digitaalista kehitystä ja toiminnallisia valmiuksia.

Samanaikaisesti projekti helpottaa saavuttamaan laajemmin, projektin toimintaa osallistuvien maiden, keskisen Itämeren alueen ja myös Euroopan Unionin liikennepolitiikalle asetettuja tavoitteita. Projektissa tavoitellaan noin 7 % säästöä em. liikenneväylillä ja kohteena olevien satamien liikenteessä.

Partnerit:

Swedish maritime administration logo.
Satakunta University of Applied Sciences logo.
VTS Finland logo.
Gävle hamn logo.
Port of Rauma logo.

Smart Urban Business

Efficient Flow -projekti on  Satakunnan Ammattikorkeakoulun
kansainvälisen ja monialaisen “Älykkäät kaupunkialueet” -tutkimusryhmän alainen projekti.

Lisätietoa Efficient Flow -projektista:

Projektin tavoitteet:

  • Parantaa tavaroiden ja matkustajien liikkumista Rauma-Gävle ja Turku-Tukholma välisillä väylillä.
  •  Edistää näiden kahden keskisen Itämeren alueen väylän kehittymistä, tuottaa kestäviä tuloksia ja parhaita käytäntöjä sovelluksiin muihin satamiin ja väyliin alueella.
  •  Kehitetään prosesseja, liiketoimintamalleja ja ICT-työkaluja, joilla parannetaan tiedonvaihtoa satamatoimijoiden, satamien, sataman ja sisämaan toimijoiden sekä satamien ja alusten välillä.
  •  Hankkeen odotetaan tuottavan 7% ajallista säästöä.

Käytännön toimet:

  • Toteutetaan meriliikenteen hallintaa (Sea Traffic Management (STM)).
  • Parempi tiedonvaihto keskisen Itämeren kahden väylän toimijoiden välillä parantaa molemmissa tapauksissa tehokkuutta ja säästää aikaa, vähentää kuljetusaikaa, parantaa kuljetusten ennakoitavuutta ja parantaa kestävyyttä ja kuljetusten laatua.
  • Kehittämällä prosesseja ja hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja, tehostetaan liikennevirtoja väylissä.
 

Faktoja projektista:

RAHOITTAJA
EU: Interreg Central Baltic Program

KESTO: 01.03.2018 – 28.02.2021

BUDJETTI: 4.572.901,98 €
SAMK: 828.164,25 €
EAKR: 621.123,18 €

HANKETTA KOORDINOI:
Swedish Maritime Administration (Ruotsi)

MUUT PARTNERIT:
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK (Suomi)
Väylä (Suomi)
Gävlen satama (Ruotsi)
Rauma satama (Suomi)

www.efficientflow.eu

Yhteystiedot

Heikki Koivisto, Projektipäällikkö

+358 44 710 3674 | heikki.koivisto(at)samk.fi