European Regional Development Fund logo.

SataMari
Meriklusterin energiatehokkuus Satakunnassa

Uutiset & julkaisut

Käytännönläheisessä hankkeessamme on tehty tiivistä yhteistyötä Satakunnan meriklusteriyrityten kanssa, erityisesti Seaside Industry Park Rauman, Euroports Finland Oy:n ja Rauman Satama Oy:n kanssa. Yritykset tarjoavat monipuolisen alustan energiatehokkuuden kehitystyölle – niin SAMKin tutkijoille kuin opiskelijoille. Lue koko artikkeli Satakunnan insinöörit ry:n jäsenlehden 2/2020 numerosta: https://sub.samk.fi/wp-content/uploads/2018/04/Satikka-2-2020-Käytännön-kokemusta-energiatehokkuushankkeesta.pdf

SataMari-hankkeen kanssa yhteistyössä on valmistunut opinnäytetyö lämmitysjärjestelmän päivityksestä öljylämmityksen tilalle. Työssä selvitettiin erilaisten lämmitysjärjestelmien sopivuus Kokema Oy:n toimitiloihin sekä lämmitysjärjestelmien taloudellisuus ja ekologisuus. Tuloksena työssä todettiin sopivimmaksi ilma-vesilämpöpumppu.

Tutustu Eino Kankaanpään työhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020051912222

SataMari-hankkeessa on ollut useita SAMKin opiskelijoita mukana. Hanketiimi toimii linkkinä opiskelijan, opettajien ja yrityksen välissä, tukien opiskelijaa sekä varmistaen opiskelijatyön soveltuvuuden myös hankkeen tavoitteisiin.

Kokemukset ovat olleet hyviä kaikilta osapuolilta;

👷‍♀️ opiskelijat pitävät työelämälähtöisyydestä ja konkreettisista töistä,
📄 yritykset arvostavat puolueettomia selvityksistä ja työtä kehittämiskohteidensa eteen.
👥 Hanke saa lisäarvoa ja lisäresursseja, jolloin saadaan syväluotaavampia selvityksiä kuin mitä hanketiimillä olisi resursseja käyttää yhteen kohteeseen.

Lue koko artikkeli: https://uasjournal.fi/1-2020/ratkomassa-energiatehokkuushaasteita/

Raportissa keskitytään aurinkosähkön hyödyntämisen mahdollisuuksiin ja kannattavuuteen meriklusterissa käytännönläheisen esimerkin kautta. Kohderakennuksena toimii SataMari-hankkeen pilottialustan, Euroports Rauma Oy:n toimistorakennus, josta saatuja todellisia tietoja selvityksessä käytetään. Esimerkki on hyödynnettävissä myös muihin kokoluokaltaan ja olosuhteiltaan vastaaviin aurinkosähköprojekteihin niin meriklusterissa kuin laajemminkin teollisuudessa ja muutenkin yhteiskunnassa. Tutustu aurinkosähköjulkaisuun http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002074773.

Opinnäytetöissä selvitettiin dieselkäyttöisten vastapainotrukkien vaihtamisesta sähköisiin vastaaviin ja mahdollisen vaihdon kannattavuus Euroports Rauma Oy:lle, SataMari-hankkeen pilottikohteelle. Lisäksi selvitettiin mahdollisen vaihdon ympäristöhyödyt. Töissä keskityttiin kahden paperirullavarastona toimivan varastohallin toimintoihin ja hallissa käytössä oleviin trukkeihin. 

Aiheesta tehtiin kaksi energia- ja ympäristötekniikan opinnäytetyötä: Henna Puromäki keskittyi nostokyvyltään 3,5 tn ja 5 tn trukkeihin (http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112121846) ja Emma Selin 16 tn trukkeihin (http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112522289). Opinnäytetyöt tehtiin osana SataMari-hanketta.

 

 

Kolmivuotisessa (2018–2020) SataMari-hankkeessa on jo kehitetty ja pilotoitu energiatehokkaita ratkaisuja, joilla pyritään säästämään energiaa ja hiilidioksidipäästöjä sekä samalla lisäämään Satakunnan meriteollisuuden toimintaedellytyksiä. Juuri julkaistussa raportissa energiatehokkaita toimia esitellään niin teollisuuspuiston, sataman kuin satamaoperaattorinkin toimintaympäristöissä. Energian käyttöä tehostamalla ja kulutusta vähentämällä on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä, niin taloudellisesta kuin ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta.

Lue koko juttu: https://www.samk.fi/uutiset/energiaa-saastamalla-paastaan-kehittamaan-meriteollisuutta-satakunnassa/

Myös Länsi-Suomi -lehdessä uutisoitiin: https://ls24.fi/uutiset/raumalla-pilotoidaan-meriteollisuuden-energiansaastomahdollisuuksia

Meriteollisuuden kiinteistöt ja toiminnot kuluttavat paljon energiaa. Energian käyttöä tehostamalla ja kulutusta vähentämällä on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä, niin taloudellisesta kuin ympäristön näkökulmasta. Juuri julkaistu SataMari-hankkeen raportti sisältää tietoa energiatehokkuuden parantamisesta meriklusterissa niin teollisuuspuiston, sataman kuin satamaoperaattorinkin  toimintaympäristöissä. Raportissa keskitytään rakennusten ja toimintojen energiatehokkuuteen, jolloin sisältöä voi soveltaa myös muilla kuin meriklusterin aloilla.

Tutustu raporttiin http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019062717576 ja paranna energiatehokkuutta!

Meriteollisuudessa energiaa kuluu paljon niin sähkön, lämmön, veden kuin polttoaineidenkin muodossa. Energiatehokkuustoimien taloudellinen vaikutus voi olla merkittävä, sillä säästetty energia on säästettyjä euroja. Energiatehokkuus kulkee käsikädessä ympäristöystävällisyyden kanssa, ja energiaa säästävät ratkaisut säästävät myös luonnonvaroja ja vähentävät päästöjä. On yhä tärkeämpää ottaa huomioon energian säästö, päästöjen vähennys ja ympäristön huomiointi kaikessa toiminnassa. Energiatehokas toiminta ja ympäristöystävällisyys ovat myös kilpailuetuja.

Lue koko artikkeli AMK-lehden numerosta 4/2018.

SataMari-hankkeeseen valmistuneessa opinnäytetyössä selvitettiin aurinkoenergian hyödyntämistä Euroports Rauma Oy:llä. Työssä mitoitettiin aurinkosähköjärjestelmä sekä tarkasteltiin sen kannattavuutta. Opinnäytetyö tehtiin osana SataMari-hanketta, jossa kehitetään energiatehokkaita ratkaisuja Satakunnan meriklusterille. Tutustu Aleksi Granforsin opinnäytetyöhön http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018110616745.

Energiatehokkuuden vaatimukset kasvavat maalla ja merellä. Rauman Seaside Industry Park ja satama ovat SataMari-hankkeen pilottikohteet, joissa käydään läpi toiminnot ja uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Energiatehokkuus on iso asia, kun puhutaan isoista toimijoista.
– Meillä on Seaside Industry Parkissa valtavan iso, 25 000 neliömetrin tuotantohallikokonaisuus. SAMK selvittää millaisia rakenteellisia muutos- ja korjaustarpeita on, kertoo Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen.

Lue koko juttu: https://www.samk.fi/uutiset/energiatehokkuuden-vaatimukset-kasvavat-raumalla-pilotoidaan-merisektorin-ratkaisuja/

Satakunnan meriklusterilla on tarve lisätä energiatehokkuutta ja Satakunnan ammattikorkeakoulun luotsaama SataMari-hanke vastaa tähän kehittämistarpeeseen. Kolmivuotisen (2018–2020) hankkeen tehtävänä on kehittää ja pilotoida energiatehokkaita ratkaisuja ja samalla lisätä Satakunnan meriklusterin toimintaedellytyksiä.

Energiatehokkuus vaikuttaa meriteollisuuden kannattavuuteen, mutta toistaiseksi se ei ole ollut toiminnan keskiössä Satakunnassa.

– Kansainväliseen ympäristösääntelyyn vastaaminen ja energiatehokkuuden lisääminen parantavat alueen osaamista ja synnyttävät uutta liiketoimintaa, kertoo SataMari-hankkeen projektipäällikkö Minna Keinänen-Toivola.

Energiansäästötyökalu

Tutustu SataMarin energiansäästötyökaluun: https://newsub.samk.fi/satamari/.

Meriklusterin yrityksille ohjeistus- ja päätöksentekotyökalu energiatehokkuuden kehittämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi. Tutustu työkalun sisältöön, poimi itsellesi ja yrityksellesi parhaat ratkaisut!

 

Tietoa projektista

Kesto

1.1.2018 – 31.12.2020

Kokonaisbudjetti

228 267 €

EAKR

157 787 €

Kesto:

1.1.2018 – 31.12.2020

Kokonaisbudjetti:

228 267 € (EAKR: 157 787 €)

Rahoittajat:

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

Mitä projektissa tehdään?

SataMari -hankkeessa kehitetään meriklusterin energiatehokkuutta Satakunnassa ja pyritään luomaan uutta liiketoimintaa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) vetämässä projektissa pilottialustoina toimivat Raumalla SeaSide Industry Park ja Rauman sataman alue.

Hanketuloskortti

Videot

Tutustu SataMari -hankkeeseen, pilottikohteisiin sekä Satakunnan meriklusteriin SataMarin YouTube-tililtä.

Aurinkovoimalatoteutus PPA-mallilla – case: SeaSide Industry Park Rauma

Aurinkoenergian hyödyntäminen meriklusterissa. Videolla esitellään aurinkovoimalatoteutus SeaSide Industry Parkissa, SataMari-hankkeen pilottikohteessa.

Energiapihi meriklusteri: vinkit energiansäästöön

Tiesitkö, että arviolta 20 % paineilmasta kuluu vuotoina hukkaan? Videolla esitellään helppoja vinkkejä, miten paineilman kulutusta voidaan vähentää meriklusterissa ja muualla teollisuudessa.

Videolla esitellään oviin liittyviä vinkkejä, miten energiankulutusta voidaan vähentää meriklusterissa ja muualla teollisuudessa.

Meriklusteritilaisuudet

Haluatko tietää lisää mm. energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta meriklusterissa? Vastuullisesta laivanrakennuksesta Rauman telakalla? Alusten energiatehokkuudesta ja rikkivalvonnasta? Päästöjen mittauspalvelusta? Katso meriteollisuuspainotteinen Elinkeinoa merestä -työpajan tallenne.

Tehokas Meriklusteri Satakunnassa -seminaarin tallenne. Ohjelmassa teemoina: osaaminen, resurssitehokkuus ja vienti. Puhujina edustajia mm. alueen yrityksistä ja Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Esitys

SataMari-hankkeen esitys konferenssissa BUP Symposium 2020: Research and Innovation for a Sustainable Baltic Sea Region 26.8.2020 (klikkaa auki)

SataMari sosiaalisessa mediassa

Twitter feed is not available at the moment.
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Seuraa SataMari-projektia sosiaalisessa mediassa!

Lisätietoa SataMari -projektista

Projektin tavoitteet:

  • Selvitetään Satakunnan merisektorin nykytilanne energiatehokkuudessa ja valmistautumisessa tuleviin säädöksiin.

 

  • Lisätään tietoisuutta ja kehitetään koulutusta politiikoista, strategioista sekä keskitytään erityisesti löytämään käytännön toimia energiatehokkuuden parantamiseksi meriklusterissa.

 

  • Lisätään alueen kilpailukykyä vastaamaan paremmin kiristyvään ympäristösäätelyyn  uusilla cleantech-ratkaisuilla ja digitalisaation avulla.

Käytännön toimet:

  • Pilotoidaan energiatehokkaita ratkaisuja meriteollisuudessa lainsäädännön, teknologian ja kustannustehokkuuden näkökulmista.
 
  • Kehitetään ohjeistus- ja päätöksentekotyökalu yrityksien energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseksi.
 
 

Visiona on, että Satakunta on Euroopan johtava alue meriteknologia-alan energiatehokkuusosaamisessa vuoteen 2022 mennessä.

Faktoja projektista:

Rahoittajat:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

Kesto:
1.1.2018-31.12.2020

Budjetti:
Kokonaisbudjetti: 228 267 €
EAKR: 157 787 €

Projektipäällikkö:
Jari Mustonen
jari.2.mustonen(a)samk.fi
+358 44 710 3937

Hanketta koordinoi:
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

Pilottikohteet Raumalla:
SeaSide Industry Park,
Rauman Satama Oy ja Euroports Rauma Oy

Menneet tapahtumat

Iltapäivällä klo 13-15 esityksiä ja keskustelua teemalla “elinkeinoa merestä” Satakunnan ammattikorkeakoulun kampuksella Raumalla (Suojantie 2).

Ohjelmassa on esityksiä energiatehokkuudesta sekä uusiutuvasta energiasta meriklusterissa Satakunnassa, alusten energiatehokkuudesta ja rikkivalvonnasta, päästöjen valvonnan mittauspalvelustasekä metalliteollisuuden kuljetuksien ympäristötoimista Itämerellä.

SataMari-hankkeen työpaja järjestetään Meremme tähden -tapahtuman yhteydessä.

Tehokas Meriklusteri Satakunnassa -tapahtuma Satakunnan ammattikorkeakoulun kampuksella Raumalla (Suojantie 2) torstaina 6.9.2018. 

Mahdollisuus osallistua myös etänä verkkoyhteyden kautta. Ohjelmassa teemoina: osaaminen, resurssitehokkuus ja vienti. Puhujina edustajia mm. alueen yrityksistä ja Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Virallisen ohjelman jälkeen on vielä verkostoitumistilaisuus virvokkeiden kera klo 15-15.30.

Tervetuloa verkostoitumaan, kuuntelemaan ja keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa!

Katso videot esityksistä Youtubesta.

Selvitimme Satakunnan ammattikorkeakoulussa satakuntalaisen meriteollisuusalan tietoisuutta, koulutustarpeita ja nykytoimintoja koskien energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä.

Vastaa kyselyymme 10.6.2018 mennessä.

Vastaaminen kestää 5-10 min. Yksittäisen vastaajan tuloksia ei jaeta eikä voi tunnistaa.

Selvitimme Satakunnan ammattikorkeakoulussa satakuntalaisen meriteollisuusalan tietoisuutta, koulutustarpeita ja nykytoimintoja koskien energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä.

Vastaa kyselyymme 10.6.2018 mennessä.

Vastaaminen kestää 5-10 min. Yksittäisen vastaajan tuloksia ei jaeta eikä voi tunnistaa.

Smart Urban Business

SataMari on Satakunnan ammattikorkeakoulun kansainvälisen ja monialaisen Älykkäät kaupunkialueet -tutkimusryhmän alainen projekti.