SataVarmuus
Satakuntalaisten yrityksien tuotteet ja palvelut varmistavat huoltovarmuuden koronakriisissä

SataVarmuus -hanke

Hankkeen kesto

01.07.2020 - 30.06.2021

Kokonaisrahoitus

62 497 eur (49 997 eur Satakuntaliitto: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitus, "koronatuki")

Rahoittajat

Työ -ja elinkeinoministeriö, Satakuntaliitto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

SataVarmuus -hanke

– SataVarmuus -hankkeessa kartoitetaan Satakunnan huoltovarmuusosaaminen

– Lisätään alueen toimijoiden huoltovarmuusosaamista

– Luodaan ja käynnistetään SataVarmuus -osaajaverkoston toiminta

Hankkeen varsinainen kohderyhmä koostuu alan pienistä ja keskisuurista yrityksistä, jotka työskentelevät huoltovarmuuden kannalta keskeisillä aloilla ja toisaalta yrityksiin, joilla on tuotteita tai palveluja koronapandemiasta toipumiseen. Muita kohderyhmiä ovat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja yrittäjäjärjestöt. Välillisiä kohderyhmiä ovat kaikki maakunnan toimijat.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, #satavarmuus

Smart Urban Business

SataVarmuus on Satakunnan Ammattikorkeakoulun
kansainvälisen ja monialaisen Smart Urban Business -tutkimusryhmän vetämä projekti.

Yhteystiedot

Minna Keinänen-Toivola, projektipäällikkö

+358 44 710 3063 | minna.keinanen-toivola(at)samk.fi