Logos of regional council of Satakunta and Satakunta university of applied sciences.

SataVarmuus
Satakuntalaisten yritysten tuotteet ja palvelut varmistavat huoltovarmuuden koronakriisissä

Kuvat Ari Ahlfors, Rauma

SataVarmuus -hanke

Hankkeen kesto

01.07.2020 - 30.06.2021

Kokonaisrahoitus

62 497 eur (49 997 eur Satakuntaliitto: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitus, "koronatuki")

Rahoittajat

Työ -ja elinkeinoministeriö, Satakuntaliitto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

SataVarmuus -hanke

– SataVarmuus -hankkeessa kartoitetaan Satakunnan huoltovarmuusosaaminen

– Lisätään alueen toimijoiden huoltovarmuusosaamista

– Luodaan ja käynnistetään SataVarmuus -osaajaverkoston toiminta

Hankkeen varsinainen kohderyhmä koostuu alan pienistä ja keskisuurista yrityksistä, jotka työskentelevät huoltovarmuuden kannalta keskeisillä aloilla ja toisaalta yrityksiin, joilla on tuotteita tai palveluja koronapandemiasta toipumiseen. Muita kohderyhmiä ovat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja yrittäjäjärjestöt. Välillisiä kohderyhmiä ovat kaikki maakunnan toimijat.

Tapahtumat

SataVarmuus – aloitustapahtuma & OHRYn jäsenien esityksiä omalta toimialalta, teemalla ”Menestystarinoita kriisin kestäessä”.

SataVarmuus-webinaarin ohjelma.

SataVarmuus -teematapahtuma ”Satakuntalaisen huoltovarmuusosaamisen lisääminen ja kehittämistarpeet”

SataVarmuus -Hackaton – uudet tuotteet ja innovaatiot varmistavat / vahvistavat Satakuntalaisten yritysten huoltovarmuuden ja resilienssin lisäämisen

Hankkeen päätöstapahtuman teemana on ”Avaintulokset ja johtopäätökset”

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, #satavarmuus

Smart Urban Business

SataVarmuus on Satakunnan Ammattikorkeakoulun
kansainvälisen ja monialaisen Smart Urban Business -tutkimusryhmän vetämä projekti.

Yhteystiedot

Minna Keinänen-Toivola, projektipäällikkö

+358 44 710 3063 | minna.keinanen-toivola(at)samk.fi