Itämeren suojelu käsittelemättömiltä jätevesipäästöiltä kaupunkialueiden tulvatilanteissa

Interreg Baltic Sea Region NOAH

Parempaa kaupunkisuunnittelua, parempaa viemäriverkoston hallintaa, jaettua tietoa Itämeren alueella.

Map of NOAH partner countries.

Projektipartnerit

Yhteistyöorganisaatiot

Projektin pilottikohteet

Projektissa testataan hulevesiratkaisuja ja kaupunkisuunnittelumenetelmiä holistisena kokonaisuutena valituissa pilottikohteissa. Kohteiden yhteisiä tekijöitä ovat: 1) sijaitsevat lähellä luonnollista vesistöä (meri, joki, kanava), joka on yhteydessä Itämereen, 2) alueella on olemassa oleva viemäröintijärjestelmä, 3) uusia toimintoja, kuten asuin- tai pysäköintialueita on suunnitteilla. Pilottiaktiviteettien tavoitteena on testata NOAH-konseptin ratkaisuja, jotka ovat toistettavissa myös muualla Itämeren alueella.

Toimet & tulokset pilottikohteissa

NOAH-pilottikohteiden toimet ja tulokset on koottu videomuotoon osana aktiviteettia 4.2 Tulosten visualisointi. Jokainen video esittelee ilmastonmuutoksen ja äärimmäisten sääilmiöiden vaikutuksia sadevesijärjestelmiin projektin pilottikohteissa. Videot koostuvat NOAH-kehyksen esittelystä, NOAH-toimia esittelevästä osiosta, NOAH Extreme Weather Layer -työkalun yleiskatsauksesta sekä yhteenvedosta NOAH-hankkeen vaikutuksista ja positiivisista tuloksista.

Pilottivideoiden ohesta löytyvät lisäksi pilottikohdelehtiset, jotka esittelevät jokaisen kohteen olennaiset tiedot tiivistetysti.

Pilottikohteiden lehtiset

Projektiraportit (englanniksi)

Julkaisut

Lisätietoa NOAH-projektista

Tulvat lisäävät Itämeren kuormitusta

Ilmastonmuutos lisää säävaihteluja voimistaen kuivia jaksoja ja rankkasateita Itämeren alueella. Kaupunkien hulevesijärjestelmien mitoitus ei ole tulevaisuudessa enää riittävä, ja siksi tulvat ovat yleistymässä tiheään asutuilla alueilla. Tulvien lisääntyminen lisää riskiä jätevesien pääsemisestä vesistöön käsittelemättömänä. Jäteveden mukana vesistöön pääsee ravinteita, vaarallisia aineita ja patogeenisia mikrobeja, jotka ovat haitaksi ihmiselle ja ympäristölle.

Kokonaisvaltainen suunnittelu ja mukautuva hulevesijärjestelmä

Kaupunkialueiden hulevesitulvia voidaan estää uudistuvalla ja kaukonäköisellä suunnittelulla ja ilmastomuutokseen sopeutuvalla järjestelmällä. NOAH-hanke on koonnut yhteen yhdeksän kaupunkia ja vesilaitosta, seitsemän akateemista tutkimuslaitosta sekä kaksi kattojärjestöä kuudesta maasta Itämeren ympäriltä. NOAH:n tavoitteena on luoda konsepti kokonaisvaltaiselle suunnittelulle ja toteuttaa kehittynyt suunnittelutyökalu kaupunkiympäristöihin. Kokonaisvaltainen suunnittelu yhdistää hulevesien hallinnan ja maankäytön suunnittelun. Ne yhdistettynä aikaisempaa sopeutuvampiin viivyttäviin kuivatusjärjestelmiin luovat edellytykset  ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

Kohti terveellisempää ja puhtaampaa Itämerta

NOAH-hankkeessa kehitettävä toimintatapa on helppo mukauttaa kaikkiin Itämeren ympärillä sijaitseviin kaupunkialueisiin. NOAH-konseptin toteutuminen voisi vähentää Itämereen pääsevien epäpuhtauksien määrän jopa puoleen nykyisestä. Toiminnan vakiintuminen jokapäiväisiin käytäntöihin kaupunkien ja vesilaitosten organisaatioissa johtaa kohti terveellisempää ja puhtaampaa Itämerta!

 

Seuraa NOAH-projektia somessa

Ivar Annus   
ivar.annus(at)taltech.ee

Hanna Rissanen
hanna.rissanen(at)samk.fi